Esta entrada también está disponible en: Spanish

Advocat civil Barcelona

Advocats multilingües

Els nostres advocats poden atendre les consultes en català, castellà, anglès i francès

Advocats especialitzats

A l’hora de fer front a un procés civil, ja sigui referent a incapacitacions, arrendaments o accidents entre d’altres, és imprescindible que l’advocat que atengui el seu cas estigui especialitzat en aquests temes. A Vàlua Advocats tenim una àmplia experiència en l’àmbit del Dret Civil, pel que podrem assessorar-li amb les millors garanties d’èxit .

Advocats a Barcelona i Terrassa

Oferim serveis professionals tant a Barcelona com a Terrassa.

advocat civil barcelona

Vàlua Advocats ofereix els següents serveis a l’àrea civil.

Consisteix en un procediment a través del qual, es protegeix a aquells familiars que per la seva especial situació física o mental no poden valdre’s per si mateixos de manera autònoma, ni són capaços de realitzar les activitats més bàsiques. Està pensat per a aquelles persones que s’han vist afectades per malalties físiques o psíquiques persistents, que impedeixen a la persona governar-se per si mateixes. Els processos d’incapacitació estan pensats per a persones grans amb Alzheimer, o qualsevol altra malaltia degenerativa, malalts mentals, etc. Aquest procediment preveu el nomenament d’un tutor que consisteix en l’elecció d’una persona que vetllarà pels interessos de l’incapacitat, és a dir tindrà l’obligació proporcionar una educació al menor o incapacitat i procurar-li una formació integral, a més d’administrar els seus béns i representar-li en tots els seus actes.
En moltes ocasions els pares que eren tutors d’un fill discapacitat, moren o ja no estan en condicions de seguir exercint aquest càrrec. En aquests casos es pot sol·licitar el que es diu la remoció de tutor, que consisteix en el canvi de la persona que exerceix la tutela i consisteix en un procediment judicial en el qual s’ha d’indicar quina persona es convertirà en el nou tutor de l’incapacitat.
Per incapacitar a una persona s’ha d’iniciar un procediment en el qual es valorari de forma exhaustiva i mitjançant una sèrie de criteris, la capacitat jurídica de la persona en qüestió. A través de:
– La declaració dels parents més propers del presumpte icapaç
– L’examen del suposat incapacitat, realitzat directament pel Jutge incapaç
– El dictamen d’un facultatiu
Oferim qualsevol tipus d’assessorament sobre Arrendaments urbans i rústics. S’ han variat alguns aspectes que fan referencia a la durada de les prorrogues dels contractes, a les obres de millores, entre d’ altres qüestions importants. A Vàlua Advocats podem ocupar-nos del cas, si ha succeït el següent:
  1. No m’han pagat el lloguer. Es podrà instar el desnonament per falta de pagament de la renda o quantitats assimilades.
  2. Els inquilins han arrendat la finca sense el meu permis. Es podrà iniciar una demanda de Desnonament per subarrendament o cessió no consentida.
  3. No m’han pagat la fiança o l’actualizació. El desnonament s’iniciarà per incompliment de les obligacions de l’inquilí.
  4. Els inquilins m’han destrossat la casa. S’ha d’interposar una acció de desnonament per obres no consentides.
  5. Tinc problemes amb un inquilí que molesta, realitza activitats perilloses, nocives o il·lícites. Desnonament per activitats molestes, insalubres, nocives, perilloses o il·lícites en l’habitatge.
  6. Els inquilins no se’n volen anar i s’ha finalitzat el termini del contracte ens encarregarem d’iniciar un Desnonament per extinció del termini de l’arrendament.
  7. Necessito l’habitatge que tinc llogat. Tramitarem la denegació de la pròrroga forçosa.
  8. Tinc ocupes a casa meva. Es demandarà als inquilins a través d’un desnonament per precari.
  9. L’inquilí ha muntat un negoci a casa meva. Desnonament per ús diferent a habitatge.

√ DESNONAMENTS: Instem qualsevol tipus de desnonament per recuperar la possessió de finca. ( Mirar arrendaments )

√ CONTRACTES: Realitzem tot tipus de contractes.

√ ASSESSORAMENT: Judicial i extrajudicial en temes civils.

√ COMUNITAT DE PROPIETARIS: Assessorem en totes les qüestions relacionades.

√ SUCCESSIONS I TESTAMENT VITAL: Ens encarreguem de confeccionar el testament vital o a iniciar qualsevol demanda relacionada amb l’herència per reclamar sobre els drets existents.

√ ACCIDENTS DE TRÀNSIT: Reclamarem per aconseguir la major indemnització després de patir un accident.

Contacti amb Vàlua Advocats