Esta entrada también está disponible en: Spanish

Sensibilitat

La barreja d’emoció i procés judicial pot resultar molt estressant i psicològicament devastadora, som totalment conscients d’ això, pel que mostrarem el nostre costat més sensible. Farem que el/la client se senti còmode/a utilitzant un llenguatge entenedor, i li explicarem com actuar per trobar la millor solució.

Per  nosaltres no serà un/a client més, perque a cada client se li tracta amb molt d’ afecte, i les situacions delicades seran esmicolades de manera especial.

Reservem totes les nostres energies per enfrontar-nos als nostres contraris i defensar a ultrança els interessos dels/les clients. Però això no vol dir que aconsellarem sempre anar a judici o iniciar una demanda, si no ho veiem clar, no existeix prova suficient o tenim dubtes sobre aquest tema, ho comentarem sempre per endavant i amb total honestedat.

En la majoria de casos la informació que es proporciona ens serveix per fer-nos una valuosa idea del contrari davant el qual ens enfrontem i ens lliura armes molt eficaces que després ens seran de molta utilitat.

.

Comunicació

La formació rebuda en altres camps que no són els estrictament jurídics, tals com la psicologia i la Programació Neuro-Linguística ha fet que la comunicació sigui el nostre punt fort.

A Vàlua Advocats s’ ha volgut  potenciar la formació i el coneixement, però sobretot, les habilitats emocionals que ens facin per un costat apropar-nos al client i per l’ altre conèixer al contrari per mitjà de la informació proporcionada, tot avantçant-nos a les seves actuacions.

Per tal de que el procés sigui menys dur, indicarem en tot moment els passos a seguir i en el cas d’ haver d’anar a judici, comentarem detalladament com serà cada fase, a més a més, preparem detingudament la vista per tal d’ evitar la preocupació del client.

Estem disposats a defensar els interessos del client, per sobre dels nostres, si fa falta. Perquè entenem que es tracta d’una carrera a llarg termini, volem clients totalment satisfets i un treball de qualitat, caracteritzat per l’excel·lència.

Vàlua Advocats és un bufet d’advocats/es amb ànima pròpia i una identitat molt marcada que coneixen bé els nostres clients.

 

Varis són els punts que ens desmarquen de la resta:

 

  • Una contínua formació: el dret és la nostra passió, gaudim analitzant les novetats legislatives, i això ens fa prendre decisions encertades sense por d’equivocar-nos.
  • Detecció prèvia de les necessitats dels clients: ens avancem al que pugui ocórrer. Preveiem futurs esdeveniments que per la nostra extensa experiència podem anticipar.
  • Empatia absoluta amb el client: malgrat haver atès molts casos similars, entenem la difícil situació per la qual s’està passant, per això calmarem els temors que es puguin generar i proporcionarem la millor solució, actuant amb plena sinceritat, i d’acord amb els principis deontològics de la professió. Si el despatx no veu clara la viabilitat de la demanda, o si no es troben suficients mitjans de prova, es recomanarà al client/a que no iniciï el procediment, evitant així despeses innecessàries.
  • Serveis a mida: honoraris adaptats als serveis prestats i prèviament acceptats per la persona usuària, mitjançant un full per encàrrec on s’estipularà de manera concreta les actuacions que es van a dur a terme.
  • Contacte permanent i continuat: informant en tot moment en quina situació es troba l’expedient.
  • Seguiment constant del procediment: en ocasions el procediment continua en la mateixa situació processal en el Jutjat durant un llarg període de temps, però això no vol dir que el cas estigui oblidat, l’expedient entrarà a formar part de la nostra carpeta de seguiment i passat un temps raonable, els nostres advocats investigaran en el Jutjat la situació actual perquè pugui ser comunicada.
  • Rapidesa i agilitat: s’ha de tenir en compte que els processos judicials acostumen a ser bastant llargs, per això, intentarem reduir al màxim aquest període fent el nostre treball de la manera més diligent possible.
  • Tracte amistós que fa sentir molt còmode al client: al final del procediment és molt probable s’hagi creat una atmosfera molt amigable entre client i advocat/a, tot això farà que juntament amb la qualitat de l’assessorament prestat, es recomanin els nostres serveis sens dubte.

 

La gran especialització que ha tingut la lletrada i sòcia directora Aïda Sànchez Ogazón, en diverses matèries, ha constituït la base d’un servei jurídic de gran qualitat.

Cal destacar del seu perfil professional el següent:

La seva passió pel món jurídic li fa Llicenciar-se en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb una extensa formació en tots els àmbits.

N

Especialitzada pel ICAB en dret de família.

N

És també lletrada especialitzada en dret laboral i de Seguretat Social avalada per un màster en dret laboral.

N

Ha cursat un postgrau de pràctica jurídica en el ICAB.

N

Lletrada habilitada pel ICAB per a l'assistència en casos de violència de gènere.

N

Lletrada habilitada pel ICAB per a l'assistència de menors.

N

Lletrada habilitada pel ICAB per a assistència estrangers.

N

Posseeix la titulació de lletrada Rotal habilitada pel Tribunal Eclesiàstic de la Rota de Madrid per a l'exercici de nul·litats matrimonials catòliques.

N

Especialista en sostracció Internacional de Menors.

N

Membre de l'Associació de Dones Juristes.

N

Membre de l'Associació Catalana d'Advocats de família.

N

Lletrada habilitada per l'Icater per a l'assistència del Torn d'ofici en laboral , família , violència de gènere i menors.

ÚLTIMES CONFERÈNCIES

Curs de fiscalitat del divorci (2016)

El nou estatut dels treballadors. (17 de desembre de 2015) ICAB

El nou text de Seguretat Social publicat el 30 d’Octubre de 2015. (11 de desembre de 2015) ICAB

XIII Jornades de Dret de família de la Societat Catalana d’Advocats de Família (26 i 27 de novembre 2015)

Divisió de la cosa Comú (4 de juny 2015) ICAB

Guarda Compartida (12 març 2015) ICAB

Curs sobre filiació Icab (12 de gener (2015)

 

 

Els nostres col·laboradors, també altament preparats comparteixen aquests valors així com un ferm compromís amb la qualitat.

Tot això ha permès a Vàlua Advocats establir una relació professional sòlida i duradora amb els seus clients. Creant així estrets vincles que li fan sentir una plena satisfacció.